English | ภาษาไทย
 

  
ห้องการ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องการ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องการ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องการ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน
ห้องการ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน
ห้องการ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน

ห้องบีชฟรอนท์ สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องบีชฟรอนท์ สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องบีชฟรอนท์ สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องบีชฟรอนท์สำหรับ 2 ท่าน
ห้องบีชฟรอนท์สำหรับ 2 ท่าน
ห้องบีชฟรอนท์สำหรับ 2 ท่าน

ห้องดีลักซ์การ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องดีลักซ์การ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องดีลักซ์การ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องดีลักซ์การ์เด้นวิว สำหรับ 2 ท่าน
ห้องดีลักซ์การ์เด้นวิวสำหรับ 2 ท่าน
ห้องดีลักซ์การ์เด้นวิวสำหรับ 2 ท่าน

ห้องดีลักซ์บีชวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องดีลักซ์บีชวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องดีลักซ์บีชวิว สำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องดีลักซ์บีชวิวสำหรับ 2 ท่าน
ห้องดีลักซ์บีชวิวสำหรับ 2 ท่าน
ห้องดีลักซ์บีชวิวสำหรับ 2 ท่าน

ห้องแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน (ชั้น 1)
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน (ชั้น 1)
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน (ชั้น 1)

ซูพีเรียแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ซูพีเรียแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ซูพีเรียแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ซูพีเรียแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน
ซูพีเรียแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน
ซูพีเรียแฟมิลี่สำหรับ 4 ท่าน

ห้องแฟมิลี่สำหรับ 8 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 8 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 8 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 8 ท่าน (ชั้น 2)
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 8 ท่าน (ชั้น 2)
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 8 ท่าน (ชั้น 2)

ห้องแฟมิลี่สำหรับ 5 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องสูทสำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องสูทสำหรับ 2 ท่าน : หาดทรายขาว รีสอร์ท, โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง, หาดทรายขาว, เกาะช้าง, ตราด, ประเทศไทย, Whitesandbeachresort.net
ห้องแฟมิลี่สำหรับ 5 ท่าน (ชั้น 1)
ห้องสูทสำหรับ 2 ท่าน (ชั้น 2)
ห้องสูทสำหรับ 2 ท่าน (ชั้น 2)

ทางรีสอร์ทมีบริการห้องพักรวมทั้งหมด 92 ห้อง 83 บังกะโล เรียงกันเป็น 2 แถว ติดกับหาดทรายขาว และทะล จัดวางบังกะโลสลับกัน ไปมาเพื่อสามารถเห็นวิวท้องทะเลกันอย่างทั่วถึง

คุณสามารถนั่งเล่นริมชายหาดที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าวตลอดแนวหาดทรายขาว ทั้งนี้ทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภาย ในห้องพัก อาทิ เครื่องปรับอากาศ เตียงนอน ห้องน้ำส่วนตัว และห้องน้ำรวมให้คุณเลือกใช้บริการ

บังกะโล 1 ห้องสามารถพักได้ 2-8 คน บริเวณรอบๆ โอบล้อมด้วยความงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาว ความงดงามของน้ำทะเล และการบริการอย่างโรงแรมระดับหรู

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก :

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โทรทัศน์
 • มินิบาร์
 • ไดร์เป่าผม
 • ห้องน้ำ ฝักบัวพร้อมระบบปรับน้ำอุ่น
 • ระเบียงส่วนตัวทุกห้องพัก


 

ราคาอินเตอร์เน็ต
(ราคาห้องพักคิดเป็นเงินไทยบาทต่อห้องต่อคืน )

ตั้งแต่ : วันนี้ - 31 พ.ค. 61

จองห้องพัก

ประเภทห้องพัก
ตร.ม.
High Season
High Season
01 พ.ค. 60 - 16 พ.ย. 60
17 พ.ย. 60 - 31 พ.ค. 61
การเด้น วิว สำหรับ 2 ท่าน (เตียงดับเบิ้ล/ทวิน)
12
950
1,900
บีช ฟร้อนท์ สำหรับ 2 ท่าน (เตียงดับเบิ้ล/ทวิน)
12
1,150
2,300
ดีลักซ์ การ์เด้น วิว สำหรับ 2 ท่าน (เตียงดับเบิ้ล) (First Beach)
20
1,575
3,150
ดีลักซ์ บีช วิว สำหรับ 2 ท่าน (เตียงดับเบิ้ล) (First Beach)
20
1,675
3,350
แฟมิลี่ สำหรับ 4 ท่าน (ชั้น1) (เตียงดับเบิ้ล)
24
1,800
3,600
แฟมิลี่ สำหรับ 5 ท่าน (ชั้น1/ชั้น2) (เตียงดับเบิ้ล 2 เตียง, เตียง ทวิน 1 เตียง)
32
1,900
3,800
ซูพีเรียร์ แฟมิลี่ สำหรับ 4 ท่าน (ชั้น1/ชั้น2) (เตียงดับเบิ้ล)
30
2,000
4,000
สวีท สำหรับ 2 ท่าน (ชั้น 2) (เตียงดับเบิ้ล)
48
2,000
4,000
แฟมิลี่ สำหรับ 8 ท่าน (ชั้น 2) (เตียงดับเบิ้ล)
48
2,800
5,600


  หมายเหตุ :

 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาห้องพักรวมอาหารเช้า ค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว ราคาดังกล่าว อาจมี การเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการ:-
  - บริการซักรีด (คิดค่าบริการ)
  - บริการรถแท็กซี่ (คิดค่าบริการ)
  - ทริปดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก (คิดค่าบริการ)

  - บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ (คิดค่าบริการ)
  - อินเตอร์เนตไร้สายฟรี บริเวณร้านอาหาร
  - ทริปขี่ช้าง (คิดค่าบริการ)หห